Placeboeffekten kan påvirke autonome funksjoner

Studier viser blant annet hvordan placeboeffekten gjennom klassisk betinging, påvirker immunforsvaret (Vits S, Cesko E, Enck P, Hillen U, Schadendorf D, Schedlowski M (2011) Behavioural conditioning as the mediator of placebo responses in the immune system. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 366:1799–1807. ;Ader R (2003) Conditioned immunomodulation: research needs and directions. Brain Behav Immun 17: S51-S57.; Goebel MU, Trebst AE, Steiner J, Xie YF, Exton MS, Frede S, Canbay AE, Michel MC, Heemann U, Schedlowski M (2002) Behavioral conditioning of immunosuppression is possible in humans. FASEB J 16: 1869-1873.; Benedetti F, Pollo A, Lopiano L, Lanotte M, Vighetti S, Rainero I (2003) Conscious expectation and unconscious conditioning in analgesic, motor and hormonal placebo/nocebo responses. J Neurosci 23: 4315-4323.)

 

Videre viser en studie at en placebo-pille som ble beskrevet som enten stimulerende for magen eller dempende for magen, endret både mageaktivitet og lengden på magens kontraksjonsperioder (Meissner K (2009) Effects of placebo interventions on gastric motility and general autonomic activity. J Psychosom Res 66:391–398.)

 

Andre studier viser placeboeffekten i forhold til lungefunksjon (Isenberg SA, Lehrer PM, Hochron S (1992) The effects of suggestion and emotional arousal on pulmonary function in asthma: a review and a hypothesis regarding vagal mediation. Psychosom Med 54:192–216.; Kemeny ME, Rosenwasser LJ, Panettieri RA, Rose RM, Berg-Smith SM, Kline JN (2007) Placebo response in asthma: a robust and objective phenomenon. J Allergy Clin Immunol 119:1375–1381)

 

En studie av Bendetti med flere viser at det placeboaktiviserte opioid-systemet ikke bare virker på smertemekanismen, men også på respirasjonssystemet (Benedetti F, Amanzio M, Baldi S, Casadio C, Maggi G (1999a) Inducing placebo respiratory depressant responses in humans via opioid receptors. Eur J Neurosci 11: 625-631.)

 

En studie fra 2005 viser at det placeboaktiviserte opioid-systemet også påvirk hjerte-karsystemet. (Pollo A, Vighetti S, Rainero I, Benedetti F (2003) Placebo analgesia and the heart. Pain 102: 125-133.)

 

 

Det er også flere studier som ser på hvordan verbale tiltak får både det systoliske og diastoliske blodtrykket til å øke, samt hjertefrekvensen (Meissner K (2011) The placebo effect and the autonomic nervous system: evidence for an intimate relationship. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 366:1808–1817.; Meissner K, Ziep D (2011) Organ-specificity of placebo effects on blood pressure. Autonomic Neuroscience 164:62–66.)

En RCT fra 2011 viser det første beviset på at verbale tiltak også kan påvirke blodsirkulasjonen i hjertet, uavhengig av effekt på blodtrykk (Ronel J, Mehilli J, Ladwig K-H, Blättler H, Oversohl N, Byrne RA, Bauer A, Schneider S, Linde K, Henningsen P, Lahmann C, Noll-Hussong M, Meissner K (2011) Effects of verbal suggestion on coronary arteries: results of a randomized controlled experimental investigation during coronary angiography. Am Heart J 162:507–511.)

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk