Hva er fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a. innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert (www.fysio.no)

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap. Denne forståelsen danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

 

Klinikkens fysioterapeut tilbyr:

– Øvelsesbehandling
– Triggerpunktsbehandling
– Sjokkbølgebehandling
– Laktatmåling
– Løpestilsanalyse
– SuperSole
– Treningsveiledning
– Kinesiotaping
– Massasje
– FMS
 -Y-balance

       

Fra uvane til vane!

I de fleste gjenopptreningsforløp handler det om å bryte noen uvaner, for så å kunne erstatte dem med vaner som er bedre for deg og din helse.  Hvis vi ikke endrer på disse uvanene, er det stor risiko for at en liknende problem vil vende tilbake, eller at det blir vanskelig å bli kvitt det aktuelle problemet.  Gjenopptrening skiller seg fra alminnelig trening, ved at forløpet er tilpasset nettopp deg og din skade. Dette er kun mulig, når gjenopptreningen tar utgangspunkt i grundig terapeutisk undersøkelse med progresjon i øvelsesutvalget svarende til din fremgang.

 

Trening/øvelser

Trening er en viktig del av din helse. Igjennom trening kan vi forebygge eller behandle helseproblemer og  fremme prestasjonsevnen. Trening kan ha som mål å forbedre helsetilstanden ved eksempelvis å trene muskelstyrke, koordinasjon og bevegelighet

Vår fysioterapeut kan tilrettelegge og skreddersy et treningsprogram som er et tilpasset dine individuelle behov. Du vil få øvelser som er tilpasset de omgivelsene du ønsker å trene i, uavhengig om dette er i hjemmet med/uten enkle hjelpemidler, eller på et treningsstudio med tilgang til Redcore og andre treningsapparater/utsyr. Konsultasjonen vil inneholde en grunnleggende forståelse om hvorfor nettopp disse øvelsene er viktig for deg, en kvalitetssikring på at øvelsene blir utført korrekt og om det lever opp til dine mål og forventninger. Fysioterapeuten jobber tett sammen med klinikkens kiropraktorer for best mulig resultat.

 

Triggerpunkt

Et triggerpunkt er et irritert område i en muskel som både kan gi lokal og- eller referert smerte. Triggerpunkt kan oppstå i alle kroppens musker, men typisk oppstår de på hals, skulder og i nakkemusklene som ofte fører til hodepine eller funksjonsnedsettelse. Vår fysioterapeut tilbyr triggerpunktsbehandling hvor behandlingsmålet er å redusere smerteutstålingen. I tilegg jobber man med de aktuelle årsaksfaktorene, for å unngå at problemet kommer tilbake.

 

Kinesiotaping

Kinesiotaping er en tapeteknikk for muskel- og nervesmerter, idrettsskader og lymfeødem. Kinesiotaping er en fargerik elastisk terapeutisk tape som er laget av bomull og akryl. Tapen ble utviklet av en japansk kiropraktor tilbake på 70-tallet, men har i løpet av de siste årene  fått større og større plass som et nyttig behandlingshjelpemiddel hos fysioterapeuter. Tapens bruksområder er flere, eksempelvis kan den bidra til å aktivere en innaktiv muskel, skape avspenning i en overaktiv muskel og redusere hevelse pga. økt sirkulasjon i området.

 

Massasje

Vår fysioterapeut tilbyr også massasje. Hensikten med massasje er å løse opp muskelspenninger, bevege bløtvev og strekke/tøye muskler for best mulig å bli kvitt anspenthet, stimulere til blodsirkulasjonen, redusere stress, tretthet og fremme avspenning, hvile og rekreasjon. Klinikkens fysioterapeut  tilbyr ulike former for massasje, om det er terapeutisk sportsmassasje eller for øket velvære.

 

SuperSole

Supersole er et behandlingskonsept for fotrelaterte problemer. Dette konseptet kombinerer fysikalsk behandling i form av treningsveiledning, og mobilisering/bløtvevsbehandling- med muligheten til å lage individuelt tilpassede innleggssåler. Fysioterapeutene må, før de kan bruke Supersoles behandlingskonsept gjennomgå en spesialisert utdanning som bygger videre på fysioterapiens grunnutdanning. Dette skal sikre et høyt faglig nivå på Supersole behandlerene.
Det er velkjent for fysioterapeuter at en skjevhet eller smerte i rygg, hoften eller knærne KAN skyldes at selve fundamentet- foten – belastes feil. En grundig undersøkelse på bla. speilkasse og tredemølle gjøres for å kartlegge eventuelle biomekaniske feilstillinger, eller feilbelastninger under bevegelse. Essensielle ting å undersøke er:

  • om bevegelsen i et av fotens ledd er redusert eller endret
  • om foten inngår i en kompensasjon for en anatomisk benlengdeforskjell
  • om stilling mellom fot, kne og hofte er uheldig

Dersom fysioterapeuten lager en innleggssåle som en del av behandlingen er det viktig å huske på følgende

  • det ligger alltid en grundig og formalisert undersøkelse bak tilpasningen av innleggssålen
  • sålen skal være spesifikt tilpasset den enkelte pasient og innleggssålen kan omformes og justeres etter hvert som pasientens behov endres
  • sålen skal fungere både som avlastning, og stimulering av pasientens fot
  • pasienten skal informeres og aktivt delta i behandlingsforløpet

Det er viktig å tenke på sålene som en del av en behandlingsforløp, og ikke som et passivt hjelpemiddel.

 

Løpestilsanalyse

God løpeteknikk er viktig for å unngå løpeskader. En feil løpeteknikk som et resultat av for eksempel nedsatt bevegelse, feilstillinger eller bare dårlige vaner vil redusere fremdriften og økonomien i løpssteget- mens det samtidig øker sjansene for skader.

En løpestilsanalyse er en detaljert undersøkelse av hele kroppen og dens belastning både dynamisk, altså under løp- og ved hvile. Hele bevegelsesmønsteret analyseres og filmes fra forskjellige vinkler. Det foretas også utdypende tester slik at man får et helhetlig bilde av kroppen og dens belastninger. På bakgrunn av funnene kan man skreddersy oppvarmingen, tilrettelegge treningen, informere om og korrigere små avvik/assymetrier i løpesteget eller anbefale riktig løpesko. I dagens terreng som hovedsakelig består av asfalt og harde underlag, blir riktige sko ekstra viktig. Skoen skal være tilpasset din fot og belastningsmønster- samt løpestil.

 

Sjokkbølgebehandling/ESWT

Behandlingen har vist oppsiktsvekkende gode resultater for pasienter med kroniske muskel- og senelidelser. Ved behandlingen dannes sjokkbølger som trenger inn i vevet der plagene finnes. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne.

Sjokkbølgebehandling kan på noen få behandlinger dempe eller fjerne kroniske plager i muskler eller sener.

Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, der for eksempel arrdannelse i vev kan forårsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst feil, får du kroniske smerter.

Under sjokkbølgebehandling sendes trykkluft gjennom et håndsett mot området som skal behandles. Disse sjokkbølgene skaper mikroskader i vevet og det legges til rette for at kroppen kan bygge opp vev på riktig måte igjen, slik at funksjonelle senefibere erstatter arrvev. Selve behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i området som behandles, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Sjokkbølgene bryter rett og slett ned skadet vev og kalkpåleiringer.
Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksessrate på mellom 70 og 80 prosent ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling.

Behandlingen tar ca 15 minutter. En behandlingsserie består vanligvis av 4-5 behandlinger, før man så lar vevet få tid til å hvile slik at kroppens naturlige heleprosesser får mulighet til å reparere skaden

 

Laktatmåling

Oppnår du det du ønsker når du trener?

En laktat-måling av blodet brukes av idrettsutøvere for å kvalitetssikre treningen, og for nøyaktig å kunne dele opp i intensitetssoner- slik at man får maksimalt ut av treningen. Istedenfor å følge generelle tips om hvordan man burde trene, og hvilken sone man bør trene i, får man via en laktatprofil, informasjon som er relevant kun for deg og din trening. Laktatverdier er den beste objektive vurderingen i forhold til arbeidskapasitet og intensitetsstyring.

Etter hvert som belastningen øker, øker også produksjonen av laktat. Når produksjonen av laktat og elimineringen av laktat står i likevekt jobber man på den anaerobe terskelen i blodet, som er definert som 4 mmol/l. Trener man over denne terskelen produserer man laktat fortere enn kroppen klarer å kvitte seg med det, og melkesyre bygger seg opp i muskulaturen til man stivner. Trening rundt anaerob terskel gjør at hjertet fylles godt ved hvert hjerteslag. Denne type trening øker terskelen din – det vil i praksis si at du kan jobbe med høyere fart/intensitet uten at du stivner. Laktat verdien din på terskel fart er noe av det sikreste målet man har for å kunne forutsi et resultat.

For de fleste mosjonister vil det være mest relevant å bedre den aerobe kapasiteten. Anaerob trening forekommer i kortere, mer intensive økter, og blir mer viktig i eksplosive øvelser som sprint og i konkurranse.