Hjernen er det overordnede senteret som styrer alle kroppens funksjoner. Dette gjør den ved å sende sine signaler gjennom et intrikat nettverk av nervetråder mellom det sentrale nervesystem (hjernen og ryggmargen) og resten av kroppen. Dette nettverket forgrener seg ut fra ryggsøylen. Nyere forskning viser at ryggsøylens funksjon påvirker hvordan hjernen oppfatter hva som skjer i kroppen 1, 2, 3 . En feilfunksjon i et ledd i ryggen som medfører nerveirritasjon og endringer i tilhørende bløtvev kalles en subluksasjon 4,5,6,7,8,9. En subluksasjon vil kunne resultere i nedsatt helsetilstand 10,11,12,13,14. Hovedmålet ved Nordstrand Kiropraktorklinikk er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet når subluksasjon(er) har oppstått. Dette gjøres oftest ved hjelp av justeringer (spesifikk leddkorrigering). 

Dette vil føre til bedre kommunikasjon mellom hjernen, kroppen din og miljøet utenfor kroppen din 15,16,17,18,19,20,21,22.  

På grunn av vestens medisinske tankegang glemmer man ofte at nedsatt helsetilstand og sykdommer kan skyldes dårlig nervefunksjon. Man fokuserer heller på smerte og smertelindring og glemmer lett årsaken bak smerten. Det er naturligvis viktig å behandle smerten, men hvorfor ikke fjerne det onde ved roten, eller enda bedre – forebygge i første omgang?…

«Å leve er så mye mer enn å holde seg i live!

Historie:

Kiropraktikk startet sin utvikling i 1895 i USA. Kiropraktikkens grunnlegger, D.D.Palmer, så fantastiske resultater ved justering av ryggsøylen. Den første pasienten var nærmest døv etter at han skadet ryggen flere år tidligere. Etter justering av dette området kom hørselen tilbake. Man visste allerede på den tiden at nervesystemet var kroppens kontrollorgan og man resonnerte seg frem til at feilfunksjon i ryggen kunne påvirke nervefunksjon og dermed gi en redusert helsetilstand.

I Norge fikk vi vår første kiropraktor i 1922. Norsk Kiropraktorforening ble stiftet i 1935. Kiropraktorene fikk sin autorisasjon i 1988. En autorisasjon (offentlig godkjennelse) innebærer at kiropraktor er en beskyttet tittel. For å bli autorisert kiropraktor i dag, må man fullføre og bestå en fem-årig høyere utdannelse, samt ett turnusår.
Kiropraktikk er en bransje i betydelig vekst. 
I de senere år har anseelsen til kiropraktorene økt betydelig både blant allmuen og i det offentlige helsevesen. Et bevis på dette er de nye vedtektene som trådte i kraft 1. januar 2006:

 • Det er ikke lenger nødvendig for pasienten å gå via lege for å få refusjon fra trygdeverket. Dette ordnes nå direkte mellom kiropraktor og trygdekontor.
 • Kiropraktor kan sykmelde inntil 12 uker.
 • Kiropraktor kan henvise direkte til legespesialist og fysioterapi.

Disse nye vedtektene stiller kiropraktorene på lik linje med leger, tannleger og psykologer innen sine respektive fagfelt. Kiropraktikk har blitt en profesjon å regne med i dagens og fremtidens helsevesen.

 

Fakta om kiropraktikk – video

 

 1. Haavik H, Murphy B. The Role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. J Electromyogr Kines. October 2012;22(5):768-776
 2. Haavik Taylor H, Holt K, Murphy B, Exploring the neuromodulatory effects of the the vertebral subluxation and chiropractic care. Chiropractic Journal of Australia
 3. Haavik Taylor H, Murphy B, Cervical spine manipulation alters sensorimotor integration: A somatosensory evoked potential study. Clinical Neurophysiol. 2007;118(2):391-402.
 4. Degenhardt BF, Snider KT, Snider EJ, Johnson JC. Interobserver reliability of osteopathic palatory diagnostic tests of the lumbar spine: improvements from consensus training. J Am Osteopath Assoc. 2005;105(10):465-473.
 5. Schneider M, Erhard R, Brach J,Tellin W, Imbarlina F, Delitto A. Spinal palpation for lumbar segmental mobility and pain provocation: an interexaminer reliability study. J Manipulative Phyiol Ther. Jul-Aug 2008;31(6):465-473.
 6. Cooperstein R, Young M, Haneline M, Interexaminer reliability of cervical motion plpation using continous measures and rater confidence levels. J Can Chiropr Assoc. Jun 2013;57(2):156-164.
 7. Cooperstein R, Haneline M, Young M. Interexaminer reliability of thoracic motion palpation usin confidence ratings and continous analysis. Journal of Chiropractic Medicine. 9//2010;9(3):99-220.
 8. Henderson CN. The basis for spinal manipulation: Chiropractic perspective of indications and theory. J Electromyogr Kinesiol. Apr 16 2012;22(5):632-642
 9. Owens E. Chiropractic Subluxation assessment: What the research tell us J Can Chiro Assoc. 2002;46(4):215-220).
 10. Rome PL: Neurovertebral influence upon the autonomic nervous system: Some of the somato- autonomic evidence to date. Chiropr J Aust 2009; 39: 2-17.
 11. Zhang J, Dean D, Nosco D, Strathopulos D, Floros M: Effect of chiropractic care on heart rate variability and pain in a multisite clinical study. J Manipulative Physiol Ther. 2006 May;29(4):267-74.
 12. Hannon SM: Objective physiologic changes and associated health benefits of chiropractic adjustments in asymptomatic subjects: A review of the literature. Journal of Vertebral Subluxation Research ~ April 26, 2004 ~ Pages 1-9.
 13. Gay, C. W., Robinson, M. E., George, S. Z., Perlstein, W. M., & Bishop, M. D. (2014). Immediate changes after manual therapy in resting-state functional connectivity as measured by functional magnetic resonance imaging in participants with induced low back pain. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 37(9), 614-627.
 14. Bakris G, Dickholtz M Sr, Meyer PM, Kravitz G, Avery E, Miller M, Brown J, Woodfield C, Bell B: Atlas vertebra realignment and achievement of arterial pressure goal in hypertensive patients: a pilot study. J Hum Hypertens. 2007 May;21(5):347-52. Epub 2007 Mar 2.
 15. Herzhog W. Mechanical, Physiologic and Neuromuscular Considerations of Chiropractic treatment. In: Lawrence DJ, Cassidy JD, McGregor M, Meeker WC, Vernon HT, eds. Advances in Chiropractic. Vol 3. New York: Mosby-Year Book; 1996:269-285
 16. Herzog W, Scheele D, Conway PJ. Electromyographic responses of back and limb muscles associated with spinal manipulative therapy. Spine.
 17. Haavik H, Murphy B. The Role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. J Electromyogr Kines. October 2012;22(5):768-776.
 18. Haavik Taylor H, Holt K, Murphy B, Exploring the neuromodulatory effects of the the vertebral subluxation and chiropractic care. Chiropractic Journal of Australia.
 19. Haavik Taylor H, Murphy B, Cervical spine manipulation alters sensorimotor integration: A somatosensory evoked potential study. Clinical Neurophysiol. 2007;118(2):391-402.
 20. Haavik Taylor H, Murphy B, Altered Central Integration of Dual somatosensory Input observed following motor training: A crossover study. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2010;33(3):178-188.
 21. Haavik H, Murphy B. Subclinical neck pain and the effects of cervical manipulation on elbow joint sense. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2011;34:88-97.
 22. Holt K. Effectiveness of Chiropractic Care in Improving Sensorimotor Function associated with Fall Risk in Older People. Auckland, New Zealand: Department of Population Health, University of Auckland; 2013.