Førstegangsundersøkelse hos fysioterapeut, eller kiropraktor.
I begge tilfellene gjøres en grundig undersøkelse og kartlegging av skadehistorikk og nåværende problem/funksjon. Basert på funn tilrettelegges en behandlingsplan individuelt tilpasset hver enkelt person.

Behandling hos fysioterapeut, eller kiropraktor.
Dette er oppfølging av behandlingstiltak basert på undersøkelsesfunn. Dette kan f.eks. være spesifikke leddjusteringer (kiropraktor), dry needling (nåler), massasje, triggerpunktsbehandling, taping, sjokkbølge, mobiliseringer med mer.

Røntgenbilde

røntgenbilde
Kan blant annet brukes for å avdekke slitasje, evaluere benstruktur og bløtvevstruktur, se på stilling/posisjonering av ryggsøylen. 

Kan gi nyttig informasjon i forhold til å se årsakssammenheng til dine plager. 

FMS (FunctionalMovement Screen)

fms
Brukes for å kartlegge den enkelte persons styrker og svakheter, og for lettere kunne tilpasse et rehabiliteringsprogram- eller treningsprogram. Det er en test bestående av sju bevegelser som er overførbare til hverdagslige aktiviteter. Basert på disse testene kartlegger man restriksjoner, mangle på stabilitet og asymmetrier. Basert på kroppens funksjon tilrettelegges en treningsramme for å forbedre svakhetene.

Treningsveiledning
Trening er en viktig del av din helse. Gjennom trening kan vi forebygge eller behandle helseproblemer og fremme prestasjonsevnen. Trening kan ha som mål å forbedre helsetilstanden ved eksempelvis å trene muskelstyrke, koordinasjon og bevegelighet.

Vår fysioterapeut kan tilrettelegge og skreddersy et treningsprogram som er et tilpasset dine individuelle behov. Ofte med konkrete objektive tester som FMS som utgangspunkt. Du vil få øvelser som er tilpasset de omgivelsene du ønsker å trene i, uavhengig om dette er i hjemmet med/uten enkle hjelpemidler, eller på et treningsstudio. Konsultasjonen vil inneholde en grunnleggende forståelse om hvorfor nettopp disse øvelsene er viktig for deg, en kvalitetssikring på at øvelsene blir utført korrekt og om det lever opp til dine mål og forventninger.

Sjokkbølgebehandling/ESWT

Sjokkbølgebehandling
Behandlingen har vist oppsiktsvekkende gode resultater for pasienter med kroniske muskel- og senelidelser. Ved behandlingen dannes sjokkbølger som trenger inn i vevet der plagene finnes. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne.

Sjokkbølgebehandling kan på noen få behandlinger dempe eller fjerne kroniske plager i muskler eller sener. Selve behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i området som behandles, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Sjokkbølgene bryter rett og slett ned skadet vev og kalkpåleiringer. 
Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksessrate på mellom 70 og 80 prosent ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling(her må vi ha en referanse!). En behandlingsserie består vanligvis av 4-5 behandlinger, før man så lar vevet få tid til å hvile slik at kroppens naturlige heleprosesser får mulighet til å reparere skaden

Løpestilsanalyse

Løpestilsanalyse
God løpeteknikk er viktig for å unngå løpeskader. En feil løpeteknikk som et resultat av for eksempel nedsatt bevegelse, feilstillinger eller bare dårlige vaner vil redusere fremdriften og økonomien i løpssteget- mens det samtidig øker sjansene for skader.

En løpestilsanalyse er en detaljert undersøkelse av hele kroppen og dens belastning både dynamisk, altså under løp- og ved hvile. Hele bevegelsesmønsteret analyseres og filmes fra forskjellige vinkler. Det foretas også utdypende tester slik at man får et helhetlig bilde av kroppen og dens belastninger. På bakgrunn av funnene kan man skreddersy oppvarmingen, tilrettelegge treningen, informere om og korrigere små avvik/asymmetrier i løpesteget eller anbefale riktig løpesko.

Laktatmåling

Laktatmåling
En laktat-måling av blodet brukes av idrettsutøvere for å kvalitetssikre treningen, og for nøyaktig å kunne dele opp i intensitetssoner- slik at man får maksimalt ut av treningen. Istedenfor å følge generelle tips om hvordan man burde trene, og hvilken sone man bør trene i, får man via en laktatprofil, informasjon som er relevant kun for deg og din trening. Laktatverdier er den beste objektive vurderingen i forhold til arbeidskapasitet og intensitetsstyring.

Etter hvert som belastningen øker, øker også produksjonen av laktat. Når produksjonen av laktat og elimineringen av laktat står i likevekt jobber man på den anaerobe terskelen i blodet, som er definert som 4 mmol/l. Trener man over denne terskelen produserer man laktat fortere enn kroppen klarer å kvitte seg med det, og melkesyre bygger seg opp i muskulaturen til man stivner. Trening rundt anaerob terskel gjør at hjertet fylles godt ved hvert hjerteslag. Denne type trening øker terskelen din – det vil i praksis si at du kan jobbe med høyere fart/intensitet uten at du stivner. Laktat verdien din på terskel fart er noe av det sikreste målet man har for å kunne forutsi et resultat.