Bilde11

INSIGHT SUBLUXATION STATION

En teknologi som er sertifisert av det amerikanske Space Foundation, en non-profit organisasjon driftet av NASA.

Undersøkelsesutstyret består av fem ulike objektive testapparater med mulighet til å gi en gjennomsnittlig verdi av hvordan nervesystemet som går ut i fra ryggraden virker (Neurospinal Function Index).

Neurospinal Function Index beregnes ut i fra de fem ulike testene beskrevet under og kan være en god indikasjon på din helse.

 

Algometri (smerteregistrering)

Hvis det er ømhet i eller langs ryggraden kan denne undersøkelsen benyttes for å kartlegge smertemønsteret langs ryggraden. Denne testen måler sensitivitet i forhold til trykk på ønsket sted.

 

Bevegelse

Med hjelp av trådløs teknologi og sensorer måles grad av bevegelse i ulike regioner av ryggraden. Undersøkelsen identifiserer områder som beveger seg for lite/for mye samt symmetri i bevegelsesmønsteret. Verdiene kan sammenliknes med hva som er forventet bevegelse ut i fra undersøkelsespersonens alder.

 

Overflate EMG (muskelspenninger)

Evaluerer hvordan musklene som støtter og beveger ryggraden din fungerer. Testen viser spenningsmønster (hvor langs ryggraden de ulike spenningene er), symmetri (forskjeller mellom høyre og venstre side) og total energi (om det generelt er for mye/lite spenninger langs ryggraden i forhold til hva som forventes).

 

Termografi (temperaturendring)

Brukes til å gi en indikasjon på hvordan nervesystemet som kontrollerer organer, kjertler og blodårer fungerer. Denne delen av nervesystemet kalles det autonome nervesystemet og er ikke viljestyrt. Det autonome nervesystemet er essensielt for at vi skal leve og fungere godt. En svært følsom temperaturmåler rulles nedover ryggraden for å avdekke temperaturendringene.

 

Variasjon i hjerterytme

issGir en indikasjon på hvordan kroppen tilpasser seg ulike påkjenninger. Dette kan være i form av fysiske, psykiske eller kjemiske (ernæring/medisiner) påvirkninger. Jo bedre nervesystemet fungerer i hvile, jo bedre vil kroppen kunne tilpasse seg endringer. Når man er redd, sint, stresset, overrasket eller begeistret vil enhvers blodtrykk og hjertefrekvens øke. Når man er i god form, vil disse verdiene gå ned hurtig, noe som betyr at kroppen har en god tilpasningsevne. Dette testes ved å måle pulsrytme, balanse og tonus på nervesystemet. God balanse og tonus kan indikere en bedre tilpassningsevne og en sunn livsstil. Dårlig balanse kan indikere fremskyndet aldringsprosess og dårlig helse. Publisert forskning har vist at kiropraktikk har positiv effekt på hvordan hjertet jobber.

I tillegg til at disse testene kan gi en god helseindikasjon, er de også verdifulle objektive reproduserbare tester som med letthet kan re-testes for å måle fremgang/tilbakegang.