Bedrift

Hvordan forhindre kostbare og langvarige sykemeldinger?

Frisk nok til å yte 100% på jobb?

70% av sykemeldingene i dag er forårsaket av nerve- muskel- og/eller skjelettplager. Nordstrand Kiropraktorklinikk kan være en viktig samarbeidspartner for Deres bedrift. 

Sykemelding har lenge vært en vanlig behandlingsform fra instanser i helsevesenet – og er basert på ideen om at man blir frisk av å gå hjemme uten å gjøre noe. Hvis man ikke har gjort noe med årsaken til problemene, hva vil da skje når arbeidstaker kommer tilbake til jobb?

Pasienter med nerve-, muskel-, og skjelettlidelser som kommer raskt til kiropraktorbehandling, unngår ofte sykemelding, eventuelt kommer raskere tilbake i jobb. Å unngå sykemelding eller redusere sykemeldingstiden er av stor personlig betydning for den enkelte pasients velferd.

Nordstrand Kiropraktorklinikk mener at det er bedre å være føre var, og at det å være i jobb sammen med forebyggende behandling er den beste medisin. Fokus på funksjon fremfor sykdom dreier seg om å se muligheter fremfor begrensninger. Arbeidsgiver kan redusere sine kostnader til sykefravær vesentlig ved å engasjere seg i forebyggende tiltak. En undersøkelse foretatt av SINTEF i 2014 anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.

Nordstrand Kiropraktorklinikk tilbyr årsaksrettet, forebyggende og effektiv behandling slik at den enkelte kan være i stand til å yte best mulig på jobb. Hver enkelt vil få en konkret oppfølgingsplan, noe som arbeidsgiver plikter å tilby sin arbeidstaker. Denne oppfølgingen kan brukes som dokumentasjon mot trygdekontoret ved behov.

Har dere bedriftshelsetjeneste/lege vil Nordstrand Kiropraktorklinikk samarbeide med disse aktørene for å få et best mulig langsiktig og fruktbart resultat.

Nordstrand Kiropraktorklinikk prioriterer sine bedriftskunder og kan garantere time samme virkedag, ved bestilling av time før kl 1000.

Ta kontakt med kiropraktor og fysioterapeut, Ronny Håkerud, på telefon 22 28 14 00, for ytterligere informasjon om en kostnadsfri bedriftsavtale. Ved interesse kommer jeg selvfølgelig også ut til Deres bedrift for en nærmere presentasjon.