Placebo virker selv om forsøkspersonene visste de fikk placebo

I 2010 ble det publisert en overraskende studie som viste at placeboeffekten var til stede selv når forsøkspersonene visste de fikk placebo som intervensjon. (PLoS One. 2010 Dec 22;5(12):e15591. doi: 10.1371/journal.pone.0015591.
Placebos without deception: a randomized controlled trial in irritable bowel syndrome.
Kaptchuk TJ1, Friedlander E, Kelley JM, Sanchez MN, Kokkotou E, Singer JP, Kowalczykowski M, Miller FG, Kirsch I, Lembo AJ.)

Studien besto av 40 forsøkspersoner med irritabel tarm som ble informert om at de fikk placebo-piller. De ble samtidig informert om at placebo-effekt i seg selv kunne gi de symptombedring. En kontrollgruppe bestående av 40 andre forsøkspersoner fikk ingen behandling i det hele tatt. Etter tre uker rapporterte gruppen som visste de fikk placebo-piller dobbelt så mye lettelse i symptomer som kontrollgruppen som ikke mottok noe.

Dette resultatet bryter med tidligere tro på at placeboeffekten var avhengig av at man ikke visste om hvilke intervensjon som ble gitt.

 

Ut i fra en rekke studier, hvor noen er presentert her, er det tydelig at placeboeffekten spiller en viktig rolle i utfallet av behandling. En studie av Colloca med flere i 2004, viser at behandling hvor pasienten vet hva som foregår og forventer bedring er mer effektiv enn skjult behandling hvor pasienten ikke vet hva som foregår og heller ikke forventer noen endring. (Colloca L, Lopiano L, Lanotte M, Benedetti F (2004) Overt versus covert treatment for pain, anxiety and Parkinson’s disease. Lancet Neurol 3: 679-684).

På samme måte har en forventet medisinering sterkere effekt enn om medisineringen er uventet (Volkow ND, Wang G-J, Ma Y, Fowler JS, Zhu W, Maynard L, Telang F, Vaska P, Ding Y-S, Wong C, Swanson JM (2003) Expectation enhances the regional brain metabolic and the reinforcing effects of stimulants in cocaine abusers. J Neurosci 23: 11461-11468.)

Disse funnene viser at effekten av medisiner er redusert om det ikke finnes noen forventning om at den skal virke, samtidig som det understreker at forventning til behandlingseffekt i seg selv er viktig for utfallet.

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk