Permalink to Personer uten smerter kan ha helsebringende effekt av kiropraktikk

Personer uten smerter kan ha helsebringende effekt av kiropraktikk

En litteraturstudie av Hannon SM i 2004(Hannon SM: Objective physiologic changes and associated health benefits of chiropractic adjustments in asymptomatic subjects: A review of the literature. Journal of Vertebral Subluxation Research ~ April 26, 2004 ~ Pages 1-9).

, hvor søkeord som ”asymptomatic”, ”normal”, ”pain-free”, ”healthy” og ”free from physical injury” ble benyttet, viste at kiropraktiske justeringer av subluksasjoner førte til målbare helsegevinster, uavhengig av tilstedeværelse av smerte. Forfatteren konkluderer med at det finnes tilstrekkelig mengde bevis som støtter at personer uten smerter kan ha helsebringende effekt av kiropraktikk

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk