Permalink to Personer som bruker kiropraktikk er mer fornøyd med oppfølging og informasjon enn de som mottok tradisjonell medisinsk hjelp fra det offentlige

Personer som bruker kiropraktikk er mer fornøyd med oppfølging og informasjon enn de som mottok tradisjonell medisinsk hjelp fra det offentlige

En studie fra 2014 har sett på grad av fornøydhet og funksjonell og selv-rapportert helsestatus blant personer som mottok kiropraktisk hjelp og blant personer som mottok tradisjonell medisinsk hjelp av det offentlige. Studien analyserte grad av nedgang i fem funksjonelle parametre og to parametre på selv-rapportert helsestatus. 12170 pasienter ble observert over ett år. Forfatterne konkluderer ”kiropraktisk behandling har en signifikant effekt når det gjelder å hindre nedgang i daglig aktiviteter, løfting, lutende holdning, gange, selv-rapportert helsestatus og forverring av helsestatusen etter ett år.

(Weigel PA, Hockenberry JM, Wolinsky FD: Chiropractic use in the medicare population: prevalence, patterns, and associations with 1-year changes in health and satisfaction with care. J Manipulative Physiol Ther. 2014 Oct;37(8):542-51. doi:10.1016/j.jmpt.2014.08.003. Epub 2014 Sep 16)

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk