Permalink to Kiropraktikk kan påvirke immunforsvaret

Kiropraktikk kan påvirke immunforsvaret

Kiropraktikk kan påvirke immunforsvaret

En nylig publisert studie viser at manipulasjon med kavitasjon (leddlyd) kan påvirke en del av vårt immunforsvar.

Forskerne ønsket å se nærmere på hvilken effekt manipulasjon av ryggen hadde på Interleukin-2. Dette er et molekyl som er helt essensielt når kroppen vår blir utsatt for infeksjoner. Interleukin-2 setter i gang immunprosesser, og sørger for at kroppen kan skille mellom egne og fremmede bakterier.

Metode 74 subjekter ble tilfeldig fordelt i 3 grupper. 1) Manipulasjon uten leddlyd, 2) Manipulasjon med leddlyd og 3) kontrollgruppe kun med blodprøver.

Resultat Resultatene viste at manipulasjon med leddlyd hadde en signifikant økning av interleukin-2 -indusert immunoglobulin G og immunoglobulin M. Denne gruppen hadde også en signifikant økning av immunoglobulin G syntese 20 minutter etter behandling. 2 timer etter behandling viste immunoglobin M syntesen også en signifikant økning, sammenlignet med kontrollgruppen. Derimot var det ingen nevneverdig forskjell blant gruppene når det gjelder B eller T lymfocytter.

Konklusjon Forskerne konkluderer med at manipulasjon av ryggen kan ha en effekt på syntesen av antistoffer, grunnet økning av interleukin-2. Med andre ord har studien vist at det muligens er en sammenheng mellom manipulasjon og et mer effektivt immunforsvar.

Det er riktignok grunn til å tro at det er behov for større studier, og forskere og klinikere må vurdere hvordan denne kunnskapen skal anvendes i praksis.

Referanse: Julita A Teodorczyk-Injeyan , Marion McGregor , Richard Ruegg and H Stephen Injeyan (2010). Interleukin-2 -regulated in vitro antibody production following a single spinal manipulative treatment in normal subjects. Chiropractic & Osteopathy 2010, 18:26 Tekst: Martin Herneblad-Due

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk