Kiropraktikk kan påvirke hjertets tilpasningsevne (Heart Rate Variability)

Kroppen eller hjertets tilpasningsevne kan måles ved å se på hvordan hjertet arbeider over tid. Denne undersøkelsen kalles Heart Rate Variability og analyserer balansen mellom det perifere (PNS) og det sentrale nervesystemet (SNS) ved å se på hvordan hjertefrekvensen oppfører seg over tid. Jeg har tidligere forklart å gitt eksempler på Pulse Wave Profiler som består av blant annet Heat Rate Variability. Når vi ser på hjertets arbeid vil vi gjerne se et sagtannet mønster med store tagger. Dette betyr at hjertet er tilpasningsdyktig. Jo mindre tagger jo mindre tilpasningsdyktig eller sliten virker hjertet å være.

 

Analyse av hjertet på denne måten har i vesentlig grad blitt benyttet som et mål på fysisk form. Nylige studier indikerer at dette også kan være et viktig verktøy i å avdekke å følge sykdomsprosesser eller redusert funksjonsevne. Redusert Heart Rate Variability sees blant annet i sammenheng med økt dødelighet, depresjon, diabetes, luftforurensning, forstyrret kognitiv funksjon og redusert hukommelse. Et økende antall bevis gjennom studier utført på kryss av ulike profesjoner viser at HRV kan bli brukt til å evaluere kroppens tilpasningsevne og autonome nervesystem.

En studie fra 2006 så på effekten av kiropraktisk behandling på HRV og smerte. Studien samlet inn data før og etter behandling fra 625 pasienter fordelt på 96 kiropraktorklinikker. 132 pasienter ble fulgt over en fire-ukers periode. Forfatterne skriver ”Gruppen som mottok kiropraktisk behandling viste en signifikant bedring i HRV, både etter en enkelt behandling og etter behandling i en fire-ukers periode. Kontrollgruppen viste ingen signifikant bedring”

(Zhang J, Dean D, Nosco D, Strathopulos D, Floros M: Effect of chiropractic care on heart rate variability and pain in a multisite clinical study. J Manipulative Physiol Ther. 2006 May;29(4):267-74).

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk