Personer uten smerte kan ha helsebringende effekt av kiropraktikk

En litteraturstudie av Hannon SM i 2004 (Hannon SM: Objective physiologic changes and associated health benefits of chiropractic adjustments in asymptomatic subjects: A review of the literature. Journal of Vertebral Subluxation Research ~ April 26, 2004 ~ Pages 1-9).

, hvor søkeord som ”asymptomatic”, ”normal”, ”pain-free”, ”healthy” og ”free from physical injury” ble benyttet, viste at kiropraktiske justeringer av subluksasjoner førte til målbare helsegevinster, uavhengig av tilstedeværelse av smerte. Forfatteren konkluderer med at det finnes tilstrekkelig mengde bevis som støtter at personer uten smerter kan ha helsebringende effekt av kiropraktikk. Videre konkluderer forfatteren med at det er plausibel grunn til å hevde at kiropraktikk kan gi helsebringende effekt til alle funksjoner i kroppen og at kiropraktikk potensielt kan føre til langvarige helsebringende effekter. Bedring i funksjon hos asymptomatiske personer, etterfulgt av kiropraktisk intervensjon, kan måles objektivt uten bruk av invasive metoder.

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk