Permalink to Ny studie om kiropraktikk gjort av leger og annet helsepersonell

Ny studie om kiropraktikk gjort av leger og annet helsepersonell

Ny studie om kiropraktikk gjort av leger og annet helsepersonell
En studie gjort av leger og andre helsepersonell på ryggplager utenfor kiropraktiske profesjonen viste at Kiropraktikk er mer effektivt, rimeligere og
plagene presenterte sjeldnere og hadde kortere varighet sammenlignet med pasienter som ikke valgte kiropraktisk behandling for ryggplagene. Pasienter med ryggplager som valgte kiropraktisk behandling brukte også mindre medisiner og hadde færre operasjoner. Kiropraktorene jobber med funksjon og fokuserer ikke bare på smerte og smertelindring. Det diskuteres også effekten av tverrfaglig behandling for mer langvarige resultater enn isolert behandling.
 
Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk