Korsryggspasienter har unormal rekruttering av holdningsstabiliserende muskulatur

Forskning viser at pasienter med korsryggproblemer har en unormal rekruttering av holdningsstabiliserende muskler. (Hodges P,Richardson C. Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb movement at different speeds. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80:1005-1012),(Radebold a, Cholewicki J,Polzhofer GK, Greene HS. Impaired postural control of the lumbar spine is associated with delayed muscle response times in patients with chronic idiopathic low back pain. Spine. 2001;26(7):724-730), (Van Dieen JH, Selen LP, Cholewicki J.Trunk muscle activation in low-back pain patients, an analysis of the litterature. Journal of electromyography & Kinesiology. 2003;13(4):333-351). (Cholewicki J, Silfies S, Shah R, et al. Delayed muscle trunk reflex responses increase the risk of low back injuries. Spine (Phila Pa 1976). 2005;30(23):2614-2620).

 

De dype magemusklene er en viktig del av kjernemuskulaturen som stabiliserer ryggen. Det er viktig at stabiliserende muskler trer i kraft før vi for eksempel løfter armen slik at kroppen er stabil. En studie publisert i Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics i 2006 (Marshall P, Murphy B.The Effect of Sacroiliac Joint Manipulation on Feed-Forward Activation Times of the Deep Abdominal Musculature. Journal og Manipulative and Physiological Therapeutics 2006;29(3):196-202), bestående av 90 unge, asymptomatiske menn, viste at 17 av disse ikke klarte å aktivisere magemusklene før de løftet armene. Seks måneder senere ble de re-testet og resultatet var det samme. Undersøkelsesfunn viste at de hadde nedsatt funksjon av iliosacralleddene(leddene mellom korsbenet og hoftekammen). Etter kun en kiropraktisk behandling hvor iliosacralleddene ble justert viste hele 40% bedring i å aktivisere magemusklene før de løftet armene.

Det er ikke bare hos pasienter med korsryggplager vi finner unormal rekruttering av holdningsstabiliserende muskler. Studier viser at dette også er tilfellet ved andre tilstander som for eksempel kneplager (Cowan SM,BenellKL,Hodges PW, Crossley KM,McConnell J. Simultanous feedforward recruitment of the vasti in untrained postural tasks can be restored by physical therapy. J Orthop Res. 2003;21(3):553-558) og nakkeplager (Falla D. Unravelling the complexity of muscle impairment in chronic neck pain. Manual Therapy. Aug 2004;9(3):125-133). Disse funnene støttes opp av andre studier som viser at feilfunksjoner i ryggraden fører til en forstyrrelse av hjernens tolkning av hva som foregår i resten av kroppen (Haavik H, Murphy B. Subclinical neck pain and the effects of cervical manipulation on elbow joint position sense. Journal of Manipulative & Physiological Therapaeutics. 2011;34:88-97), (Holt K. Effectiveness of Chiropractic Care in Improving Sensorimotor Function Associated with Falls Risk in Older People. Auckland, New Zealand: Department of Population Health, University of Auckland;2013).

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk