En dårlig kroppsholdning kan føre til uheldige fysiologiske endringer

  • Reduksjon av hjernens grå substans.

En studie av Apkarian (Apkarian, A. et al. (2004) Chronic back pain is associated with decreased prefrontal and thalamic gray matter density. Journal of Neuroscience 24(46).) kunne i 2004 vise at personer med kroniske korsryggsmerter hadde 10-20 ganger større reduksjon av grå substans enn personer uten korsryggsmerter. Grå substans består av nervecellekropper og er blant annet involvert i muskelkontroll, å se, å høre, å snakke, hukommelse, følelser, å ta avgjørelser etc. Det er et vanlig funn at personer med dårlig holdning har kroniske korsryggsmerter.

 

  • Nedsatt hjerte – og lungekapasitet.

Et fremskutt hode kan føre til så mye som 30% reduksjon i lungekapasitet. En redusert lungekapasitet sees i sammenheng med hjerte-karsykdom. (Cailliet R & Gross L, (1987) Rejuvenation Strategy. New York, Doubleday Co).

  • Endret blodtrykk og hjerterytme.

Økte spenninger i nakkemuskulatur påvirker tractus solitarius som spiller en viktig rolle i regulering av hjerterytme og blodtrykk. (Deuchars, J., Edwards, I. (2007). Bad posture could raise your blood pressure. Journal of Neuroscience 0638-07.)

 

  • Økt motstand i luftveiene

Pasienter med astma har ofte dårlig holdning som fører til forkortning av muskulatur involvert i pust. (Lopes, E. et al. (2006) Assessment of muscle shortening and static posture in children with persistent asthma. European Journal of Pediatrics, 166(7) 715-721.)

 

  • Tidligere død.

Økt Thorakal kyfose (sammensunket brystrygg) sees i sammenheng med en tidligere død blant eldre menn og kvinner. (Kado, D., Huang, M., Barrett-Connor, E., & Greendale, G. (2005) Hyperkyphotic Posture and Poor Physical Functional Ability in Older Community-Dwelling Men and Women: The Rancho Bernardo Study. Journals of Gerontology: Biological Sciences. 60(5), 633-637).

En ny studie av Kado, publisert fire år senere, viser at en økt brystryggkurve blant eldre kvinner gir betydelig større sjanse for tidlig død, uavhengig av parametre som benskjørhet. Kado, D. et al. (2009) Hyperkyphosis predicts mortality independent of vertebral osteoporosis in older women. Annals of Internal Medicine 150:681-687.

 

  • Økt risiko for hjerteinfarkt.

En studie publisert i 2006 (Wannamethee, S., Shaper, A., Lennon, L. & Whincup, P. (2006) Height loss in older men: associations with total mortality and incidence of cardiovascular disease. Archives of Internal Medicine, 166 (22) 2546- 2552.) viste at en høydereduksjon på 3cm blant eldre menn førte til 63% større sjanse for hjerteinfarkt. Samme studie konkluderer med at menn i gjennomsnitt mister 1,67cm i høyde i løpet av livet. Dette gir 42% økt risiko for hjerteinfarkt.

 

  • Økt falltendens blant eldre.

Det sees en sammenheng mellom en sammensunket holdning og økt falltendens blant eldre. En sammensunket holdning fører til redusert stabilitet og balanse blant eldre.( Kado, D. et al. (2007) Hyperkyphotic posture and risk of injurious falls in older persons: The Rancho Bernardo Study. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 62(6) 652-657.)

Dårlig holdning kan føre til endret aktivering av korsryggsmuskulatur og videre til korsryggsmerter. (O’Sullivan et al. (2002) Posture and Low Back Pain Spine 27 1238- 1244).

Dette støttes av en annen studie som viser at pasienter med korsryggsplager bruker andre muskler for å holde seg oppreist. (Jones, S. et al. (2011) Individuals with non-specific low back pain use a trunk stiffening strategy to maintain upright posture. Journal of Electromyography and Kinesiology 22(1) 13-20).

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk