Permalink to Kirurgisk inngrep hos korsryggpasienter er mindre sannsynlig hvis pasienten går til kiropraktor først

Kirurgisk inngrep hos korsryggpasienter er mindre sannsynlig hvis pasienten går til kiropraktor først

En studie fra 2013 så på sannsynligheten for kirurgisk inngrep hvor pasienten først gikk til en kirurg kontra kiropraktor. Forfatterne skriver ”42,7% av arbeiderne som oppsøkte kirurg først ble behandlet med kirurgisk inngrep. Kun 1,5% av de som oppsøkte kiropraktor først ble behandlet med kirurgi. 1185 arbeidere ble analysert hvor 174 av disse hadde hatt ryggkirurgi i løpet av siste tre år. (Keeney BJ1, Fulton-Kehoe D, Turner JA, Wickizer TM, Chan KC, Franklin GM. Early predictors of lumbar spine surgery after occupational back injury: results from a prospective study of workers in Washington State. Spine (Phila Pa 1976). 2013 May 15;38(11):953-64. doi: 10.1097/BRS.0b013e3182814ed5)

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk