Permalink to Functional Movement Screen (FMS) Selective Functional Movement Assessment (SFMA)

Functional Movement Screen (FMS) Selective Functional Movement Assessment (SFMA)

Functional Movement Screen (FMS) Selective Functional Movement Assessment (SFMA)

Trenere og fysioterapeuter for bl.a. AFC Ajax, Feyenoord, FC Bayern München, FC Aston Villa og FC Liverpool har deltatt på dette kurset!

The Functional Movement Screen (FMS) er et graderingssystem som kartlegger bevegelsesmønstre som er essensielle for normal funksjon. Ved å se på disse mønstrene vil FMS identifisere den enkeltes funksjonelle begrensninger og asymmetrier. Har man funksjonelle begrensninger og asymmetrier i bevegelsesmønsteret sitt, vil dette kunne redusere effekten man har av trening og gi nedsatt kroppsbevisshet.

Ved å gjennomføre FMS vil man ende opp med en score. FMS-scoren brukes av trenere og fysioterapeuter for å fange opp problemer og finne de øvelsene som vil være mest effektive for å gjenopprette hensiktsmessig bevegelse og bygge styrke for hver enkelt person.

Fordeler ved Functional Movement Screen og Exercise Strategies treningsstrategiene som følger

  • Forbedrer funksjonelle og idrettslige prestasjoner
  • Bidrar til å reduserepotensialet for trenings- og idrettsskader
  • Gir et enkelt graderingssystem for å vurdere utøverens bevegelse
  • Kan benyttes både i idrettsmedisin og for fagfolk innen fitness
  • Identifiserer fysiske ubalanser eller svakheter
  • Rehabiliterer ubalanser og styrker svakheter med enkle korrigerende øvelser
  • Gjør det lettere for trenere å individualisere opptreningsprogrammer for bedre resultater
  • Lærer trener og utøver å identifisere forskjellen mellom bevegelseskvalitet og bevegelseskvantitet.
  • Gjør det lettere for trenere og fysioterapeuter å identifisere aktuelle skadetrender og statistikker som de forholder seg til i forebygging av ikke-kontaktskader.
  • Hjelper trenere å identifisere potensielle årsak-virkning-forhold av mikro-traumer samt kroniske skader i forhold til bevegelsesasymmetrier.

Link til nettstedet for Functional Movement Systems: http://functionalmovement.com/fms

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk