En subluksasjon kan påvirke hvordan kroppen responderer på sanseinformasjon

I tillegg til at en subluksasjon kan påvirke sanseinformasjonen fra ryggen til hjernen, viser det seg også at en subluksasjon påvirker hvordan hjernen responderer til annen sanseinformasjon. (Haavik H, Murphy B. The Role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. J Electromyogr Kines. October 2012;22(5):768-776),(Haavik Taylor H, Holt K, Murphy B, Exploring the neuromodulatory effects of the the vertebral subluxation and chiropractic care. Chiropractic Journal of Australia), (Haavik Taylor H, Murphy B, Cervical spine manipulation alters sensorimotor integration: A somatosensory evoked potential study. Clinical Neurophysiol. 2007;118(2):391-402), (Haavik Taylor H, Murphy B, Altered Central Integration of Dual somatosensory Input observed following motor training: A crossover study. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2010;33(3):178-188). Når du for eksempel skal bevege en arm eller et ben så må hjernen også ta i betraktning informasjon fra ryggen for å sørge for stabilitet og balanse når du beveger armen eller benet. Studier viser at kiropraktiske justeringer kan påvirke leddsansen, det vil si i hvilken posisjon et ledd befinner seg i til enhver tid (Haavik H, Murphy B. Subclinical neck pain and the effects of cervical manipulation on elbow joint sense. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2011;34:88-97), (Holt K. Effectiveness of Chiropractic Care in Improving Sensorimotor Function associated with Fall Risk in Older People. Auckland, New Zealand: Department of Population Health, University of Auckland; 2013).

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk