Statiner (kolesterolmedisiner) gir liten effekt

I 2007 ble en studie presentert i The Lancet. Studien hevder at statin-behandling ikke var effektiv i å redusere dødsrisiko. Studien fant også at statin-behandling kun minimalt reduserte risiko for hjerte-karlidelser. 67 personer måtte behandles i fem år med statiner for at man skulle unngå en medisinsk hendelse. Det ble ikke funnet noen fordeler med statinbruk overhodet til kvinner. (J Abramson, JM Wright, ”Are lipid-lowering guidelines evidence-based?,” The Lancet, no. 369 (2007):168- 169.) I tillegg til å være svært lite effektivt er statiner en kategori medisiner som har svært mange bivirkninger.

En studie publisert i Annals of Internal Medicinei 2006 fant ingen klinisk evidens til å støtte de gjeldende anbefalinger om behandlingsmål for (LDL) kolesterol. Den anbefalte praksis med å øke doseringen for å oppnå ønskede verdier var ikke vitenskapelig bevist til å være verken fordelaktig eller trygg (R.A. Hayward, et al, ”Narrative review: lack of evidence for recommended low-density lipoprotein treatment targets: a solvable problem,” Annals of Internal Medicine, no.145 (2006):520- 530.)

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk