Medisinbruk i 2014

Tall fra Folkehelseinstituttet (Reseptregisteret) viser at vi brukte 727 488 704 kr på reseptbelagte smertestillende medisiner i 2014. Når vi i tillegg vet at halvparten av oss bruker reseptfrie smertestillende legemidler minst en gang i uken (Ola Dale, Petter C Borchgrevink, Olav Fredheim, Milada Mahic, Pål Romundstad, Svetlana Skurtveit (2015). Prevalence of use of non-prescription analgesics in the Norwegian HUNT3 population: Impact of gender, age, exercise and prescription of opioids. BMC Public Health 2015, 15:461 (2 May 2015, Open Access) blir tallet svimlende høyt.

Author Info

Nordstrand Kiropraktorklinikk