TIPS TIL LÆRERE MED STUDENTER SOM HAR ADHD

 • La barn med ADHD sitte fremst i klasserommet (ikke sammen med andre med ADHD). Enda bedre er det om dere kan sitte i sirkel. På denne måten er det alltid noen som ser på deg. Det er vanskeligere å la være å konsentrere seg når noen ser på deg.
 • Bruk berøring/et klapp på skulderen. Barn med ADHD trenger ekstra oppmuntring når de gjør noe bra. Et klapp på skulderen kan også bringe tankene tilbake til klasserommet/oppgaven om de drifter av sted.
 • Bruk øyekontakt. Samme begrunnelse som i det første pkt.
 • Bruk barnas navn. Vi reagerer automatisk når vi hører navnet vårt.
 • Fysisk aktivitet er essensielt for å fokusere.
 • Vurder om du skal starte dagen med noen tøyninger.
 • Vurder om du kan la disse barna sitte på en treningsball istedenfor en stol. Dette fremmer konstant stimulering av muskel-skjelettsystemet, noe som er bra for storehjernen (cortex). Det involverer også lillehjernen, som er bra for å fokusere.
 • Prøv å introdusere nye emner basert på gamle som de allerede mestrer. Barn med ADHD ”koker fort over”. De blir lett frustrert når de føler de ikke kommer til å mestre en ny oppgave. Som et eksempel: Når de skal lære brøk, fortell med en gang at brøk er det samme som divisjon, bare skrevet annerledes (så fremt de har lært divisjon).
 • Bryt ned store oppgaver i små, håndterlige oppgaver. En stor oppgave blir ofte overveldende for barn med ADHD, noe som fører til at de gir opp og blir frustrerte før de egentlig har begynt.
 • Vær flink til å legge merke til og ros gode øyeblikk. Barn med ADHD får ofte mye kjeft og korreksjon i løpet av en dag. Tenk deg hvordan din dag ville vært om du ikke fikk en eneste bekreftelse eller positiv tilbakemelding…..
 • Legg stor vekt på å ta vare på hjernen til disse barna: de må spise riktig, være i fysisk aktivitet, få tilstrekkelig med søvn, UNNGÅ overdose med dataspill!