faq

 

9 spørsmål om ADHD
Ronny Håkerud, autorisert kiropraktor og fysioterapeut. SHINE sertifisert.

 

Hva er ADHD?

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), eller bare attention deficit disorder (ADD) er forvirrende medisinsk terminologi. Terminologien refererer til et syndrom som man finner både hos barn og voksne og som karakteriseres med distraksjon, impulsivitet og rastløshet eller hyperaktivitet. Slik jeg ser det er ADHD en dårlig terminologi. Det er verken en sykdom(disorder) eller noe feil med oppmerksomheten(attention). Jeg ser ADD/ADHD som en positiv egenskap, ikke en sykdom. Det å ha ADD/ADHD kan beskrives som å ha en kraftig racerbil som hjerne, men med sykkelbremser. Behandling av ADD/ADHD, slik jeg ser det, dreier seg om å forbedre bremsene, ikke kvele motoren, slik medisinering gjør. På denne måten kan du begynne å vinne løp i livet.

 

Hva er forskjellen mellom ADD og ADHD?

”H” står for hyperaktivitet. I ADD finner man ikke hyperaktivitet i samme grad. ADD forekommer hyppigere blant jenter og kvinner. ADD blir ofte oversett på grunn av mangel på hyperaktivitet. Disse personene blir heller sett på som beskjedne, stille, langsomme og dagdrømmende.

 

Hva er de positive kvalitetene forbundet med ADD?

Personer med ADD er typisk kreative, intuitive, litt forskjellig fra alle andre og fulle av positiv energi. De tenker uavhengig av hva alle andre tenker. De kan være utholdende, nesten over mot å være sta. De er vanligvis følsomme, har et stort hjerte og er rause. De har ofte en egen form for utstråling, glimt i øyet, sans for humor og en evne til å inspirere andre. Med rett veiledning, kan disse personene oppnå stor suksess i livet.  

 

Hva er de negative kvalitetene forbundet med ADD?

Personer med ADD har typisk problemer med å høre etter eller fokusere, spesielt når de ikke er interessert. På den andre siden kan disse også være hyperfokusert, bare det er noe de interesserer seg for. De kan også være impulsive og noen ganger også hyperaktive. De har ofte problemer med å være strukturert, prioritere sine aktiviteter, kontrollere tiden og gjøre ferdig oppgaver. De legger ikke så godt merke til deres egen innflytelse på andre, så de kan ofte oppføre seg sosialt uakseptabelt. De kan være glemselsfulle og ofte kommer de for sent. Den gode nyheten er at med litt hjelp kan disse kvalitetene styres (les styrke sykkelbremser) slik at de positive kvalitetene er fremtredende gjennom dagen.

 

Hva bør behandling av ADD inneholde?

Behandling bør starte med informasjon. Det er viktig å lære hva ADD er og hva det ikke er. Du bør kunne forstå ADD godt nok til å ta det til deg som en positiv kvalitet og forstå at det kan holde deg tilbake på visse områder, men gi deg store fordeler på andre. Så snart du har lært om de positive og negative kvalitetene forbundet med ADD, kan du gå til verks sammen med kvalifisert personell som fokuserer på å styrke sykkelbremsene dine, slik at du kan la de positive kvalitetene styre hverdagen din.

Hjernen består av to hjernehalvdeler som har forskjellige oppgaver. Disse halvdelene er bundet sammen med en hjernebro som gjør at de to hjernehalvdelene kommuniserer. Personer med ADHD/ADD har ofte en ubalanse når det gjelder funksjon av disse hjernehalvdelene. Som kiropraktor stimulerer jeg nervesystemet. Målet er da å sende mer signaler til områder som er for lite aktive og bremse signalene til områder som er for mye aktive. Dette gjøres ved hjelp av leddkorreksjoner eller ved hjelp av spesifikke nevrologiske øvelser. Det vil si at det skjer på kroppens egne premisser og at det ikke har noen bivirkninger.

I tillegg trenger du regelmessig søvn, trening og et riktig kosthold. Du bør også revurdere din skole/jobbsituasjon i lys av din ADD for å se om du kan endre på struktur. Dette i seg selv kan gi store, gode forbedringer. Du bør også involvere hele familien din.

Det er viktig at du har en plan for å utvikle dine talenter og interesser. Dette tar tid å finne ut av, men kan være en nøkkel til et godt liv. Du skal ikke bygge livet rundt svakheter som du har ”reparert”, men rundt talenter/interesser som du har utviklet.

 

Hva er det viktigste i et behandlingsprogram?

Det viktigste er å ha en positiv tilnærming. Prøv å styrke sykkelbremsene fremfor å bremse motoren. Finn en profesjonell behandler som du liker, en som du føler forstår deg eller ditt barn, en du kan være åpen og ærlig med. Å behandle ADHD/ADD tar tid, ofte år, så sørg for at du får hjelp av en du stoler 100% på, en du føler bryr seg om deg og familien din og kanskje viktigst av alt – en person som ser en vei for deg og familien din til å gjennomføre deres drømmer.

 

Hva skiller din tilnærming til ADHD/ADD fra andre?

Jeg ser ikke ADHD/ADD som en sykdom eller svakhet, men som en egenskap, en måte å være på. ADHD/ADD karakteriseres med en lang liste kvaliteter, noen positive, andre negative. Min jobb er å få frem de positive kvalitetene, samt begrense og beherske de negative. 

Standard medisinsk tilnærming ser på ADHD/ADD som en sykdom. Den overser de positive kvalitetene og konsentrerer seg om de negative. Ofte skjer dette ved medisinering som kveler racerbilmotoren istedenfor å styrke sykkelbremsene. Denne tilnærmingen skaper ofte nye alvorlige tilstander som skam, frykt, håpløshet, nedsatt selvtillit, vektproblem og knuste drømmer.

 

Hva er Dr. Hallowell sin bakgrunn på dette feltet?

Dr. Hallowell har både ADD og dysleksi selv. Han ble diagnostisert med et leseproblem i tidlig skolealder, men hans ADD ble ikke oppdaget før han hadde fullført college (Harvard), medisinutdanning (Tulane) og videreutdanning i psykiatri (tilbake ved Harvard). Etter turnustiden ved Harvard jobbet han innen barnepsykologi og det var her han oppdaget at han selv hadde ADD. Han er 62år og har nå jobbet med ADD og andre lærevansker i 29år. Han har skrevet fem bøker om temaet. Han driver fremdeles en travel klinikk i Boston og New York City. Han har vært utallige ganger på radio og TV og ansees som en av verdens fremste eksperter innen området.

 

Hva består SHINE-programmet av?

Special Help Integrating Neurological Experience er et program utarbeidet av CLA (Chiropractic Leadership Alliance) i samarbeid med Dr. Ned Hallowell for å hjelpe barn med ADD/ADHD. Dette bringer to viktige ingredienser sammen for å skape et virkningsfullt program – det rent neurologiske og fysiske fra en kiropraktors ståsted, og det psykiske i fra en psykiaters ståsted. Både voksne og barn kan ha ADD/ADHD. Disse personene kan med rett veiledning være en stor ressurs for samfunnet, men dessverre kan de også være en stor belastning om de ikke behersker de tilhørende egenskapene.

For å bli Shine-sertifisert må man gjennom en rekke moduler, både teoretiske og praktiske, inkludert en eksamen/test. Det stilles krav til at man er utdannet kiropraktor på forhånd. Programmet er tilpasset både barn og voksne.

Ronny Håkerud, ved Nordstrand Kiropraktorklinikk, er foreløpig eneste SHINE-sertifiserte kiropraktor i Norge.