Program Oversikt

Undersøkelse og testing

Vi må først avgjøre om ditt barn er en kandidat for vår SHINE-protokoll. Dette gjør vi gjennom at dere fyller ut et omfattende skjema hjemme, som vil bli gjennomlest av behandler før første konsultasjon. Påfølgende undersøkelsen vil bestå av grundig neurologisk, kiropraktisk og ortopedisk testing hvor vi har mulighet til å benytte unikt høyteknologisk utstyr, samt digitalt røntgen. Utfallet vil avgjøre om vi har en kandidat til vår SHINE- protokoll.

90 dagers protokoll 

Spesifikke kiropraktiske justeringer
Kiropraktisk kontroll vil bli gjennomført 2x pr uke. Om det foreligger subluksasjoner vil justering bli gitt for ågjenopprette nervesystemets funksjon.

Neurologiske øvelser
Øvelsene vil bli instruert av vår fysioterapeut over 2x 45min. Det kreves at øvelsene blir gjennomført hjemme 4x pr uke a 30min. Det er mulighet for opptil 6 treninger sammen med fysioterapeut i løpet av perioden.

Ernœringsveiledning
Det vil bli informert om hvilke matvarer som har blitt påvist uheldige for hjernens funksjon. Forslag til kostplan, inkludert supplementer vil bli gitt. Det vil bli en oppfølgingstime i løpet av perioden.

Coaching
Informasjon rundt div mestringsstrategier vil bli gitt x3

Re-testing
Måling av endringer vil bli foretatt halvveis og til slutt i programmet.

Total investering:       15.000kr